Where has Europe’s sense of decency gone?

I am frustrated about the refugee situation in Greece; especially with the backdrop of Europe (Greece and Italy) being the cradle of democracy. The situation peaked last Wednesday at Vial Hotspot Detention Center when we saw the EU flag next to the Greek flag at the entrance.

Welcome to Vial Detention Center on Chios, Greece
Welcome to Vial Detention Center on Chios, Greece

I have had such a great faith in Europe and Europe’s ability to promote peaceful human relations for all people on this little planet that we call the Earth. So what is the situation as of April 23rd 2016?

Vial hotspot detention center
Vial hotspot detention center

We have experienced that the European countries are closing their borders for people fleeing war and terror. We have experienced that the EU is forcing Greece to create hotspot detention camps to show that they can handle the refugee crisis and continue be part of EU.

The Antoniou class patrol boat of Greek Navy, P-287 HS Kelefstis Stamou
The Antoniou class patrol boat of Greek Navy, P-287 HS Kelefgtis Stamos in Chios harbor

Vial hotspot detention center is a prison where humans are imprisoned behind barbed wire fences. According to the UN 1948 Universal Declaration of Human Rights every human has a right to freedom and security (Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person). The people in Vial has neither liberty or personal security. They are imprisoned without a trial.

Is this treatment of fellow humans worthy of Europe? Can we just sit and watch this happening? No, of course, we cannot let this happen and do nothing.

20160325-10-36-10
Drop in Ocean and People’s Street Kitchen volunteers are serving soup for hungry refugees in Vial

I’m so fortunate that I am the Chios coordinator of the Norwegian NGO Drop in the Ocean and get to be in the frontline of refugee work on the (Greek) Island. The “Drops” on Chios (and elsewhere in Greece) are working in the field where the refugees are (and not in offices). Depending on the present needs (which may change from day-to-day) the Drop in the Ocean volunteers (and other volunteers) are taking care of the refugees as they arrive on the beaches; wet, cold, scared and dehydrated and are feeding them in the camps during their stay.

In cooperation with two street/soup kitchens and other local and international volunteers, we feed about 2000 people on Chios at present, providing breakfast, lunch and dinner. As fewer boats have landed after the EU-Turkey deal was signed, most of our time is spent on the refugees/migrants already on the island.

20160319-06-37-55
Buying orange juice for refugees
Happy refugee boy with orange juice
Happy refugee boy with orange juice and sandwich provided by the “Drops”
20160318-07-49-30
Janne with happy refugee children

We also provide shoes, cloths, diapers, baby milk, baby food and a variety of sanitary products. These poor people have fled from all their belongings and arrive with not much more than the cloths they wear and perhaps a small amount of money and a smartphone to keep in contact with their family.

Our organization needs more volunteers and more donations to continue our work. I urge you to spend some of your time and some of your money on these poor people whose only crime was to be born in the wrong place at a wrong time in history. Let us show them that there still is some sense of decency and humanity in Europe!

Flyktninger – hvem har ansvaret?

Flyktningene kommer – det er i allefall helt sikkert… Men hvem har egentligt ansvaret? Og hva er å ha ansvaret… Politikken i Europa ser nå ut til å være: “Jeg er meg selv nærmest…”

Det synes som at lederene tenker: “Bare vi stenger grensene og lukker øynene, så eksisterer ikke flyktning problemet lenger.”  Men jeg spør meg selv: “Er dette løsningen?”

internering av flyktninger
Hellas tvinges til å stenge grensene og internere flyktningene

Historien viser oss at det til alle tider har vært mennesker som flykter fra sitt land. Nå er det sivile – i øyeblikket mest kvinner og barn – fra Syria, Afganistan, Iran og Irak som er i denne situasjonen.

Under annen verdenskrig var det mange i våre norske (og europeiske) familier som måtte flykte – og vi tok det som en selvfølge at de fikk hjelp der de flyktet til. Bør vi ikke kjenne vår historie, og forsøke å hjelpe mennesker som er på flukt fra et helvete de selv ikke har bestemt å være en del av…

EU har nylig bestemt at Hellas ikke får være en del av Schengen avtalen dersom de ikke “får orden på” flyktningekrisen. Men er det Hellas sitt anvar at fluktruten fra Afganistan, Syria, Iran og Irak i stor grad (tilfeldigvis basert på geografi) går gjennom Hellas – og at kyniske menneskesmuglere i Tyrkia sender mange av dem ut på en kostbar og potensiell dødelig reise til de greske strendene?

janne hegna
Janne Hegna er koordinator for Dråpen i havet og har vært på Chios siden 15 januar.

Hellas sin desperate løsning på eventuell utestenging fra Schengen, er nå å bygge såkalt HOT SPOT leirer for flyktningene. Dette betyr i realiteten at de greske myndighetene nå selv må ta hele ansvaret for flyktningene. Frem til nå har det på Chios vært frivillige organisasjonene, som Flyktninghjelpen, Røde kors, Dråpen i havet, lokale frivillige og andre frivillige, som har stått for førstelinjetjenesten. Det er fortsatt mange frivillige aktører som kan og ønsker å arbeide med flyktninger.

På de nye HOT SPOT stedene er det militæret og politiet som skal drive campene (på oppdrag fra myndighetene).

Myndighetene planlegger nå å ta hele ansvaret for flyktningene, men med knappe ressurser og med krav om omstilling på minimal tid – og i dragsuget forsvinner dessverre antagelig velfungerende registreringsentra (som Tabakika) og velfungerende flyktningleirer (som Souda). Istedet oprettes HOT SPOT leiren Vial, og tilsynelatende uten at det er testet at den faktisk vil kunne fungere som tenkt.

vial leir
Ny flyktningeleir ligner mer på konsentrasjonsleir.

De frivillige er i utgangspunktet utestengt, med det resultat at flyktningene ikke får neppe får tilstrekkelig mat – det er det jo frivillige som har sørget for til nå, både i Tabakika og Souda. De får neppe heller nødvendige klær – det er det også de frivillige som har organisert.

Jeg var nettopp på et møte med gresk militære, politi, diverse andre etater samt viseborgermesteren og forklarte  hvorfor det var et stort problem at Dråpen i havet ikke slipper inn i Vial. Heldigvis lot det seg gjøre med tilgang etter at vi var blitt enige om at alle Dråpen folkene måtte fylle ut skjema avgi kopi av pass. Vi får derfor inngang i Vial med egen ID.

klasebomber
Syrer som slapp med skrekken etter klasebombe angrep.

I Souda og Tabakika fikk vi adgang fordi vi hadde Dråpen i havet vester, som viste at vi var medmennesker som brydde oss om andre mennesker i en svært vanskelig situasjon…

Europa synes i ferd med å utvikle seg til et langt mindre medmenneskelig og kaldere samfunn…

Vial ser ut som – og vil sannsynelig fungere mer som – et fengsel, og jeg tenker jeg har sett dette før i historiebøkene. Historien gjentar seg og vi er igjen på vei til å internere mennesker som i konsentrasjonsleire fra en tid ingen ønsker seg tilbake til…

Store porter og piggtråd stenger disse menneskene ute fra friheten – en frihetsberøvelse som i fengsel, men uten lov og dom. Kan dette være riktig? Jeg er dessverre sikker på at historien vil dømme oss – som vi har lest om i historietimene på skolen om andre regimer, vi ikke ønsker å identifisere oss med.

Jeg håper inderlig at politikere og alle vi i Europa, som stemmer på dem, kan finne en løsning for disse stakkars menneskene, som er mer verdig og medmenneskelig enn det vi nå er vitne til!